Isi jika berkenaan

Butiran Peniaga

Sila isikan butiran anda sebagai peniaga yang ingin berdagang di Pasar.Cloud

Nama penuh seperti dalam kad pengenalan
Cth: 750101081234
Cth: 0198888777
anda@domain.com

Butiran Syarikat Peniaga

Sila isikan butiran syarikat anda jika anda mempunyai syarikat berdaftar untuk perniagaan anda di Pasar.Cloud. Biarkan kosong jika anda peniaga individu.

Nama penuh syarikat seperti yang didaftarkan di SSM
Cth: CA0195450-A
Cth: 0327008234
Cth: 0327008234